Papuzie pióro

Prawa autorskie

Oświadczam, iż jestem autorką wszystkich wszystkich wierszy i opowiadań publikowanych w niniejszym portalu oraz wszystkich zdjęć tutaj zamieszczonych. Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na stronie bez mojej zgody jest zabronione, gdyż łamie prawa autorskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dozwolone jest kopiowanie tekstów i fotografii na własny, prywatny użytek.


 Absolutnie niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów witryny w celach komercyjnych oraz w tworzeniu własnych stron internetowych.

 

Jeśli chcesz zamieścić na swojej stronie mój wiersz, opowiadanie lub zdjęcie, napisz do mnie.

 
Wszelkie przejawy łamania praw autorskich (a już się z takimi zetknęłam) będą zgłaszane odpowiednim organom.

 


Niniejsza strona jest odłamem portalu kolonia.gda.pl i wpisem gdańskiego Sądu Okręgowego widnieje w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 1549.

 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (...)
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (...),
2) plastyczne,
3) fotograficzne
(...)
Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (...),
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.